Nyheter Kontakt Jobba här About TrueSec International

 
RunhAsh v1.0 (x64)
Verktyg för att injecera lösenordshashar i en process. Används för att impersonifiera ägaren av lösenordshashen vid åtkomst till nätverksresurser.Copyright (C) 2010 Bjorn Brolin, Truesec (www.truesec.com)USAGE

runhash PWDUMP_STRING CMD_LINE [CMD_ARG1 [...]]

runhash -p PWDUMP_STRING, not implemented in this release

PARAMETERS

-p (not implemented in this release)

Change credentials in the parent process, the one that run runhash

PWDUMP_STRING

A complete password hash string in pwdump format, see example below

CMD_LINE

The command to run with the given hash credentials

CMD_ARGn

Any number of arguments to the CMD_LINE command

EXAMPLE PWDUMP_STRING

dmn\usr::aad3b435b51404eeaad3b435b51404ec:

aad3b435aaaaaaeeaad3b435b51404eb:::usr@dmn::aad3b435b51404eeaad3b435b51404ec:

aad3b435aaaaaaeeaad3b435b51404eb:::

PLATFORMS

Windows Vista          (x64)

Windows Server 2008    (x64)

Windows Server 2008 R2 (x64)

Windows 7              (x64)

 


TrueSec AB    |     +46 8 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Säkerhet    |     Säker Utveckling    |     Infrastruktur