Nyheter Kontakt Press Bolaget International

 
RunhAsh v1.0 (x86)
Verktyg för att injecera lösenordshashar i en process. Används för att impersonifiera ägaren av lösenordshashen vid åtkomst till nätverksresurser.

Copyright (C) 2010 Bjorn Brolin, Truesec (www.truesec.com)

Ladda ner Filtyp: EXE Filstorlek: 87 KB


Användarinstruktion

USAGE
  runhash PWDUMP_STRING CMD_LINE [CMD_ARG1 [...]]
  runhash -p PWDUMP_STRING, not implemented in this release

PARAMETERS
  -p (not implemented in this release)
        Change credentials in the parent process, the one that run runhash
  PWDUMP_STRING
        A complete password hash string in pwdump format, see example below
  CMD_LINE
        The command to run with the given hash credentials
  CMD_ARGn
        Any number of arguments to the CMD_LINE command

EXAMPLE PWDUMP_STRING
dmn\usr::aad3b435b51404eeaad3b435b51404ec:
aad3b435aaaaaaeeaad3b435b51404eb:::

usr@dmn::aad3b435b51404eeaad3b435b51404ec:
aad3b435aaaaaaeeaad3b435b51404eb:::

PLATFORMS
  Windows Vista          (x86)
  Windows Server 2008    (x86)
  Windows 7              (x86)

 


TrueSec    |     08 - 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Infrastruktur    |     Säkerhet    |     Penetrationstester