Nyheter Kontakt Press Om TrueSec International

 
RunhAsh v1.0 (x86)
Verktyg för att injecera lösenordshashar i en process. Används för att impersonifiera ägaren av lösenordshashen vid åtkomst till nätverksresurser.

Copyright (C) 2010 Bjorn Brolin, Truesec (www.truesec.com)

Since our tools are so good various social media have decided to classify them as dangerous code. We've therefore chosen to remove the public links. Don't worry though. Just fill out the contact form and we'll send you a link.
 


Användarinstruktion

USAGE
runhash PWDUMP_STRING CMD_LINE [CMD_ARG1 [...]]
runhash -p PWDUMP_STRING, not implemented in this release

PARAMETERS
-p (not implemented in this release)
Change credentials in the parent process, the one that run runhash
PWDUMP_STRING
A complete password hash string in pwdump format, see example below
CMD_LINE
The command to run with the given hash credentials
CMD_ARGn
Any number of arguments to the CMD_LINE command

EXAMPLE PWDUMP_STRING
dmn\usr::aad3b435b51404eeaad3b435b51404ec:
aad3b435aaaaaaeeaad3b435b51404eb:::

usr@dmn::aad3b435b51404eeaad3b435b51404ec:
aad3b435aaaaaaeeaad3b435b51404eb:::

PLATFORMS
Windows Vista          (x86)
Windows Server 2008    (x86)
Windows 7              (x86)Kontakta oss
Namn:
E-Post:   Telefon: 
Meddelande:
 


TrueSec    |     08 - 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Infrastruktur    |     Säkerhet    |     Penetrationstester