Nyheter Kontakt Press Om TrueSec International

 
msvctl v0.3
Verktyg för att injecera lösenordshashar i en process. Används för att impersonifiera ägaren av lösenordshashen vid åtkomst till nätverksresurser.

Since our tools are so good various social media have decided to classify them as dangerous code. We've therefore chosen to remove the public links. Don't worry though. Just fill out the contact form and we'll send you a link.
 


Användarinstruktion

msvctl v0.3 by Johannes Gumbel (johannes.gumbel@truesec.se)

msvctl help (default)
msvctl list
msvctl del <luid>
msvctl [<domain>\<user>] [lm <lm hash>] [ntlm <ntlm hash>] set <luid>
msvctl <domain>\<user> [lm <lm hash>] [ntlm <ntlm hash>] add <luid>
msvctl <domain>\<user> [lm <lm hash>] [ntlm <ntlm hash>] run <cmd> ...

user@domain is equal to domain\user
xxx:yyy is equal to lm xxx ntlm yyy
xxx: is equal to lm xxx
:yyy is equal to ntlm yyy
a:b:c:d::: is equal to "a@ lm c ntlm d" (pwdump style)
note: the last three ':' are optional
note: if username is of form user(xxx) the (xxx) is stripped

if no domain is provided it defaults to WORKGROUP

 


Kontakta oss
Namn:
E-Post:
Telefon:
Meddelande:


TrueSec    |     08 - 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Infrastruktur    |     Säkerhet    |     Penetrationstester