Nyheter Kontakt Press Om TrueSec International

 
Informationssäkerhetspolicy
En informationssäkerhetspolicy visar ledningens viljeriktning och fungerar som utgångspunkt i säkerhetsarbetet inom verksamheten. Policyn definierar de övergripande målen och omfattningen av informationssäkerhetsarbetet. Truesec är experter på att ta fram eller revidera anpassade policys efter Er verksamhets behov.
Med en väldefinierad och verksamhetsanpassad informationssäkerhetspolicy optimeras Ert säkerhetsarbete på ett sådant sätt att Ni bara inför säkerhetsåtgärder som är relevanta och nödvändiga för verksamheten.

När vi hjälper Er att ta fram en informationssäkerhetspolicy ingår som regel följande:

  • Verksamhetsanalys
  • Nulägesanalys av befintligt säkerhetsarbete
  • Intervjuer
  • Förslag på informationssäkerhetspolicy


Kontakta oss
Namn:
E-Post:   Telefon: 
Meddelande:
 


TrueSec    |     08 - 10 00 10    |     info[at]truesec.se    |     Infrastruktur    |     Säkerhet    |     Penetrationstester